Rozpoczęły się prace nad nową siedzibą dla Muzeum Kanału Bydgoskiego. Gminny Program Rewitalizacji zakłada powstanie Centrum Społeczno - Edukacyjne, a w ramach niego nowej siedziby Muzeum Kanału Bydgoskiego.