Wystawa „100 lat temu na Rybim Rynku” - wystawa ma na celu ukazanie ruchu na Brdzie na początku XX w od dzisiejszego mostu Sulimy Kamińskiego do mostu Bernardyńskiego. Przedstawi również historię żeglugi śródlądowej na Bydgoskim Węźle Wodnym, zaprezentuje historię bydgoskich przedsiębiorstw żeglugowych oraz jednostki, które pływały po wodach Brdy i Kanału Bydgoskiego. Na ekspozycji będzie można zobaczyć makietę ukazującą Rybi Rynek około 1920 roku.

Projekt realizowany staraniem Stowarzyszenia Centrum Kultury Belle Epoque

Zadanie współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz