Muzeum Kanału Bydgoskiego znajduje się w budynku dawnego przedszkola przy ul. Staroszkolnej, pomiędzy IV a V śluzą, około 100 metrów od koryta starego odcinka Kanału Bydgoskiego. W muzeum oglądać można zdjęcia i eksponaty przedstawiające Kanał Bydgoski, pracę oraz życie codzienne toczące się nad Kanałem oraz Brdą. Ekspozycja zawiera wystawę stałą pt. „Kanał Bydgoski – historia i rola”, na której można oglądać liczne makiety śluz Kanału Bydgoskiego, obraz Christiana Rode pt. „Fryderyk Wielki oglądający plany Kanału Bydgoskiego” czy też łódź wioślarską z 1910 roku, którą pływano po Brdzie i Kanale jeszcze w II połowie XX wieku. Na drugiej wystawie stałej “Żegluga na Bydgoskim Obszarze Wodnym” zaprezentowane są modele jednostek pływających po bydgoskich wodach. W muzeum oglądać można również ekspozycje czasowe. Dodatkowo Muzeum zajmuje się opracowywaniem oraz udostępnianiem archiwalnych materiałów związanych z Kanałem Bydgoskim, prowadzeniem warsztatów, zajęć edukacyjnych o tematyce historycznej i ekologicznej oraz organizacją spływów kajakowych.

 

Wybrane doświadczenia Muzeum Kanału Bydgoskiego

Działalność wystawiennicza, wydawnicza i naukowa - 2010-2019

• Działalność Wystawiennicza w Muzeum Kanału Bydgoskiego:

o Port Bydgoski - 2010

DSCF0763 (Copy)

o Czterej Pancerni i Pies w Bydgoszczy – 2011

o Powrót nad Stary Kanał Bydgoski – 2012

o Bydgoska Scylla i Charybda. Unikatowa Śluza Trapezowa - 2013

o Kanał Bydgoski. 240 lat historii - 2014

o 100 Lat Nowego Kanału Bydgoskiego - 2015

o Spacer nad starym Kanałem Bydgoskim - 2016

IMG 0865 (Copy)

o 10 lat Muzeum Kanału Bydgoskiego - 2016

o Od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finowskiego - 2016

o Żegluga na Bydgoskim Obszarze Wodnym - 2017

Modele statków (Copy)

o Śluzy starego Kanału Bydgoskiego - 2018

IMG 4200 (Copy)

o Mosty i kładki starego Kanału Bydgoskiego - 2018

o Urządzenia Hydrotechniczne od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finow - 2018

IMG 4231 (Copy)

o Miasto - Ludzie - Wolność. Kanał Bydgoski w XX - leciu Międzywojennym - 2019

o Stopień Wodny Brdyujście - 2019

• Ekspozycja stała „Kanał Bydgoski. 240 lat historii”

• Wystawy plenerowe, które goszczą w miejscach użyteczności publicznej, w tym w szkołach na imprezach plenerowych, w tym w czasie Festiwalów Wodnych Ster na Bydgoszcz.

• Albumy, publikacje: "Czterej Pancerni i pies. Śladem filmowej sagi w Bydgoszczy", "Bydgoska Scylla i Charybda. Unikatowa Śluza Trapezowa", "Kanał Bydgoski. 240 lat historii" (album został uhonorowany Strzałą Łuczniczki), "Żegluga w Bydgoszczy. Rejs w przeszłość", "Spacer nad starym Kanałem Bydgoskim", "Od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finow", "Bydgoszcz - Miasto Wody i Przemysłu", 

BY140612 0160 (Copy)

• Konferencje naukowe i publikacje pokonferencyjne "Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych", "Bydgoszcz - ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni dziejów"

• Zbiory Muzeum Kanału Bydgoskiego udostępniane są w celach naukowych, w szczególności studentom piszącym prace licencjackie oraz magisterskie

• Muzeum Kanału Bydgoskiego część zbiorów fotograficznych udostępnia na stronie internetowej www.kanalbydgoski.pl

Działania w zakresie promocji i turystki - 2010-2019

• Organizacja i współorganizacja spływów kajakowych m.in.:

• Jesienny i wiosenny spływ Kanałem Bydgoskim, w tym w 2014 roku (brało w nich udział 250 osób), odrodzonym Kanałem Bydgoskim, Bydgoski Węzeł Wodny z poziomu kajaka - spływy uczniowskie, Bydgoski Węzeł Wodny z poziomu kajaka - spływy z historią, organizacja i współorganizacja rajdów pieszych, organizacja i współorganizacja wydarzeń plenerowych nad Kanałem Bydgoskim, w tym: Festynu rodzinnego Śluzy, Wyścigów smoczych łodzi dla uczniów szkół średnich oraz instytucji samorządu terytorialnego

IS DSC 0181 2014.04.13. (Copy)

P6031416 (Copy)

• Wspieranie działań promocyjnych poprzez opracowywanie, udostępnianie tekstów, zdjęć, pocztówek, map związanych z dziejami Bydgoskiego Węzła Wodnego:

• ulotki i broszury poświęcone wodnej Bydgoszczy