- Ocalić pamięć o ludziach, którzy byli twórcami kanału oraz tych, którzy tu żyli, pracowali i umierali

- Gromadzić, opracowywać oraz udostępniać archiwalne i materialne pamiątki związane z Bydgoskim Węzłem Wodnym

- Sławić urodę Bydgoszczy widzianą z perspektywy wody

- Zapewnić pamięć o ludziach, którzy życie związali z żeglugą i hydrotechniką, dumni zetosu marynarza żeglugi śródlądowej, inżyniera, śluzanta, tych którzy zostawili cząstkę siebie na szlaku Bydgoskiego Węzła Wodnego

- Wychowywać młodzież w duchu szacunku do przeszłości i ożywiać wzory cnót obywatelskich oraz etykę pracy, którą było przesiąknięte środowisko szyprów i hydrotechników

- Pobudzać naukowe, sportowe i artystyczne (literacie, plastyczne, reżyserskie i muzyczne) talenty młodzieży.

- Upowszechniać wielowiekowe tradycje handlu i żeglugi bydgoskiej w Polsce i za granicą.

- Ukazać rolę Bydgoskiego Węzła Wodnego w pejzażu Polski i Europy

- Wzmacniać wizerunek wodniackiej Bydgoszczy za granica.

- Dążyć do tego, aby planty nad kanałem stały się jak niegdyś powodem dumy i wizytówką Bydgoszczy.

- Sprawić, aby otoczenie Kanału Bydgoskiego na trwałe stało się przestrzenią plenerów malarskich i fotograficznych oraz koncertów muzycznych.