Sebastian Piotr Malinowski urodził się 18 grudnia 1970 roku w Bydgoszczy. Jego rodzicami byli Danuta i Jan. Ukończył Szkołę Podstawową nr 29 , później kontynuował naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, a następnie podjął studia historyczne o specjalności archiwistycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom magisterski uzyskał w 1994 roku, a rok później rozpoczął pracę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Dodatkowo prowadził zajęcia z edukacji regionalnej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. To właśnie z regionalistyki czerpał pomysły do realizacji bardzo wielu inicjatyw kulturalnych , które realizował najpierw na gruncie szkoły, potem miasta, regionu, jak i całej Polski.Był nie tylko ukochanym profesorem od historii całych rzesz licealistów, ale także działał aktywnie w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoskim Towarzystwie Heraldyczno-Genealogicznym, Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Kazimierza Wielkiego, Społecznym Komitecie Rekonstrukcji Zachodniej Pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy, Stowarzyszeniu Pomocy Charytatywnej „Wschód”. Współorganizował Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy. Pracował także w Stowarzyszeniu „ Kanał Bydgoski”, gdzie kierował sekcją historyczną.Był pomysłodawcą , założycielem i pierwszym kustoszem Muzeum Kanału Bydgoskiego, które powstało na terenie III Liceum Ogólnokształcącego.SebastianMalinowski

Z finansową pomocą fundatora Muzeum – Krzysztofa Wiśniewskiego, od podstaw, w zniszczonym budynku gospodarczym z XIX wieku – stworzył Muzeum, które dziś nosi Jego imię. Był także autorem wielu artykułów poświęconych dziejom Bydgoszczy oraz autorem dwóch monografii dotyczących III Liceum Ogólnokształcącego. Pasjonował się również dawnymi Inflantami , był kanclerzem Bractwa Inflanckiego. Współorganizował Muzeum Wolności i Solidarności w Bydgoszczy. Powołał do istnienia działające dziś bardzo aktywnie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego.

Wykorzystywał swoją wiedzę i charyzmę do organizacji licznych imprez edukacyjnych np. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kujawach pod patronatem trzech  prezydentów: Bydgoszczy, Torunia i Włocławka czy Konkursu Wiedzy o Kanale Bydgoskim.Pisał artykuły i teksty do „Zeszytów Historycznych Muzeum Wolności i Solidarności”, do miesięcznika „Świat Inflant” i „Encyklopedii Solidarności”. Pracował aktywnie w ramach struktur Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ” Solidarność”. Zyskał wiele nagród, wśród nich : kilkakrotnie Nagrodę Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy, tytuł Bydgoszczanina Roku 2006, Medal Kazimierza Wielkiego , Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zmarł nagle 4 lutego 2008 roku. Pochowany jest na zabytkowym Cmentarzu Starofarnym przy ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, na cmentarzu, o pamięć którego tak zabiegał wcześniej, wraz ze swymi uczniami, przypominając sylwetki znakomitych bydgoszczan tam pochowanych. W 2009 staraniem nauczycieli, dyrekcji, absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego i licznych przyjaciół – Rada Miasta Bydgoszczy nadał nazwę Bulwar Sebastiana Malinowskiego północnej części bulwaru Kanału Bydgoskiego.

Ale pozostawił Sebastian Malinowski po sobie nie tylko dzieła pisane, ale całą rzeszę absolwentów, uczniów i naśladowców , a także piętno, jakie wywarł swoją osobowością na społeczności miasta Bydgoszczy, a zwłaszcza III Liceum Ogólnokształcącego, w którym pracował 13 lat.

Myśląc o jego odejściu chciałoby się zanieść skargę do Losu, który go bezdusznie zabrał z naszej rzeczywistości, słowami Bolesława Leśmiana:” Takiż to świat, niedobry świat, czemuż innego nie ma świata?!”

Dziś, kiedy mija 6 lat od jego „oddalenia bezpowrotnego”, ciągle zadajemy sobie pytanie: dlaczego? I chyba tak już trwać będzie. Tej odpowiedzi na nasze dramatyczne pytanie nie  usłyszymy nigdy. Pozostaje nam chyba przyjąć mądrość Wschodu, która głosi:” nie rozpaczajmy, że umarł człowiek, cieszmy się, że żył”.  Nie rozpaczać trudno. Są powody jednak- bardzo liczne- żeby cieszyć się, że żył, że był wśród nas. Nie trzeba tym, którzy znali Sebastiana uzasadniać, że to prawda, iż był jak Prometeusz: miał w sobie coś z Stwórcy, coś z Buntownika i coś z Męczennika.

Ale nowym , młodym, kolejnym rocznikom uczniów III Liceum Ogólnokształcącego warto co roku uzmysławiać, że to prawdziwe błogosławieństwo, że znalazł się w naszym otoczeniu Człowiek Prawdziwy, z wybitną indywidualnością i wielką odwagą, by bronić swoich przekonań. Patrząc na tablice memorialne poświęcone Sebastianowi, rozmawiając o nim, czytając jego teksty, uświadamiamy sobie, że jego osoba trwa między nami, swą szlachetnością czynów, swą szaloną pasją zaraża nadal kolejne rzesze młodych, bo przecież jak mówił Platon: „ tylko człowiek tknięty szałem wejdzie do świątyni muz”. Niech więc stanie się Sebastian Malinowski wzorem dla pokoleń młodych bydgoszczan, wzorem nauczyciela – z ogromną pasją, imponującą wiedzą, z humorem, z bogatym , niepowtarzalnym językiem, którym się posługiwał. Będzie też wzorem społecznika, oddanego, wytrwałego, upartego w dążeniu do celu. Stanowi on także wzór patrioty,  tak trudny w dzisiejszych czasach, ale on był autentycznym orędownikiem naszej Małej Ojczyzny . Kiedy Sebastian barwnym językiem opowiadał o Kujawach  i o tym jak niektórzy bydgoszczanie niesłusznie nazywają się pomorzanami – to autentycznie budziła się w nas tożsamość etniczno-regionalna.

Będzie wreszcie Sebastian wzorem Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć. A przecież wiadomo, że wszystkie wielkości świata nie są warte tyle, co dobra przyjaźń. Dzisiaj dopiero widzimy, że rację miał tak ceniony przez Sebastiana marszałek Józef Piłsudski: „ że są prace ludzkie tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami.” Nie przypuszczał Sebastian przywołując tego męża stanu, że tak będziemy myśleć o dziele jego własnego życia, o jego pasji i dokonaniach. Pozostanie wśród nas na zawsze w taki właśnie sposób, będzie nas inspirować do postaw, jakie jemu wydawały się ważne i szlachetne.

Grażyna Dziedzic