Oferta Muzeum Kanału Bydgoskiego (do pobrania)

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Cena/osoba

Orientacyjny czas

Historia Kanału Bydgoskiego, Żegluga na Bydgoskim Obszarze Wodnym – oprowadzanie po wystawach, zapoznanie z historią miasta widzianego z perspektywy wody w oparciu o ekspozycje.

Bezpłatna

45 min.

Trudne sąsiedztwo – Proponujemy naszym gościom barwną opowieść o wojnach pomiędzy Krzyżakami, a Polsakami.  Przeniesiemy Was w czasy, w których Bydgoszcz otrzymała prawa miejskie. Dowiecie się jak rozwijało się młode miasto, oraz jak żyli jego mieszkańcy. Zarówno w swoim grodzie jak i z sąsiadami. Zapoznacie się z wszelkim potrzebnym wyposażeniem ówczesnego rycerza (zbroja, miecz, chełm, itd.). Naszą Żywą lekcję można wzbogacić o warsztaty zawodów dawnych w których udział mogą wziąć uczestnicy. Proponujemy warsztaty garncarskie lub kaletnicze. A o tym wszystkim i jeszcze o wielu innych rzeczach opowie wam sam Starosta grodu bydgoskiego Janusz Brzozogłowy herbu Grzymała

12 zł + ew. 5 zł (warsztaty garncarskie lub kaletnicze)

60 min.

- Gdy w Bydgoszczy pieniądz bito – Zapraszamy Was szanowni goście do wyprawy w czas gdy w  grodzie naszym bito monety. Przedstawimy Wam drodzy goście losy naszej mennicy, czas jej działania , jej wzloty i upadki, sukcesy i chwile kryzysu. Dowiecie się też jak żyli nasi przodkowie. Jak się ubierali i co jedli i jak wyglądało życie codzienne w naszym mieście w XVI i XVII wieku.  A ponieważ tematem przewodnim jest mennica dlatego każdy nasz gość (uczestnik tych zajęć)  wyjdzie od nas z monetą bydgoską w kieszeni. I to taką którą sam wybije. Zapraszamy !!!

12 zł + ew. 3 zł (wybicie monety)

60 min.

- W czasach Potopu – Bellum (wojna), Bellum lud zawołał. Szwed w granicach, pod broń stańcie. Goście nasi przeniosą się w mroczny i wojenny czas naszego miasta. Poznamy  historię konfliktu polsko-szwedzkiego w odniesieniu do naszego miasta i okolic.  Uczestnicy naszych zajęć tego wszystkiego dowiedzą się od samego Starosty Bydgoskiego Zygmunta Denhoffa. Opowie on o  stratach w majątku i ludności Bydgoszczy, jak również o  wydarzeniach  z życia miasta i regionu. Pokaże naszym gościom i omówi uzbrojenie obu stron konfliktu. A przy odrobinie szczęścia wystrzeli z muszkietu (dodatkowa atrakcja). 

12 zł + ew. 3 zł (wystrzał z muszkietu)

60 min.

- W czasach XVII wiecznej Bydgoszczy – Drogi gościu. Zapraszamy byś wybrał się w raz z nami na wyprawę niezwykłą, do czasów gdy nasi przodkowie kształtowali naszą kulturę i obyczajowość. O tym jak w XVII wiek bywało dowiesz się właśnie z tych zajęć. Co nasi przodkowie jedli, w co się ubierali. Jakich przedmiotów używali. Zapoznasz się gościu drogi z kulturą materialną epoki opowiedzianą w sposób zabawny ciekawy i żywiołowy przez kujawskiego szlachcica i zawalidrogę. Opowie on z pewnością Wam szereg anegdot i żartów z epoki Rzeczypospolitej obojga narodów.    ukazana zostanie obyczajowość, stroje szlacheckie, historia ubioru szlachty okraszona będzie licznymi anegdotami z dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zachęcamy też do zwiększenia pakietu pokaz elementów fechtunku i trening szablą polską dla uczestników zajęć (bezpieczny sprzęt z pianki i plastiku.)

12 zł + ew. 5 zł (warsztaty szermierki historycznej lub łucznictwa historycznego)

60 min.

- Powrót do Macierzy – Wiwat Polska !!! Zapraszamy na zajęcia poświęcone II Rzeczypospolitej, a dokładniej losom naszego miasta w tym okresie. Dowiecie się z naszych zajęć jak to było z tą niepodległością. Kiedy przyszła i w jakich mundurach. Opowiemy wam co wolność przyniosła mieszkańcom Bydgoszczy o ich nadziejach, planach, rozterkach. O losach miasta i  jego mieszkańców. Zapraszamy na wyprawę do Bydgoszczy okresu międzywojnia.

12 zł

45 min.

- Spotkanie nad starym Kanałem Bydgoskim - gra miejska prowadząca przez arkana wiedzy o Kanale Bydgoskim i Brdzie. Przewodnikiem po Kanale Bydgoskim oraz Brdzie będzie mały syn śluzowego - Bonifacy, który oprowadzi dzieci po elementach wodnego miasta takich jak: Muzeum Kanału Bydgoskiego, IV i V śluza nad starym Kanałem Bydgoskim, fontanna nad starym kanałem, Teatr IV Śluza, rondo Grunwaldzkie, mosty Solidarności, śluza Miejska/Trapezowa, Opera Nova, Flisak Czakiego, Wyspa Młyńska, Barka Lemara.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku około 8-11 lat

12 zł (w ramach projektu zajęcia odbywać się będą za darmo – do wyczerpania przewodników)

120 min.

- Eko-Kanał - warsztaty upcyklingowe - nie trzeba przekonywać jak ważnym problemem jest wyrzucanie wielu niezużytych do końca rzeczy przez człowieka oraz nadmierne rozbudzanie postawy "muszę mieć" . W ramach warsztatów będziemy wskazywać młodym osobom w jaki sposób wykorzystać przedmioty z pozoru niepotrzebne, które można wyrzucić. Będziemy starali się pobudzić kreatywność w tworzeniu czegoś z niczego. Warsztaty upcyklingowe przybliżą uczestnikom proces przetwarzania odpadów, w wyniku którego powstają produkty traktowane jako wartościowe wytwory, a w ten sposób śmieci jako surowce do obróbki. Dzieci dowiedzą się również, że proces ten pozwala zmniejszyć ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji. Dzieci wraz z edukatorami wykonają przedmiot użytkowy z materiałów wtórnych, które przyniosą z domu. Warsztaty przyczynią się do zwiększenie wiedzy ekologicznej, co w konsekwencji w przyszłości skutkować będzie ograniczaniem ilości wyrzucanych śmieci, w tym nad Kanałem

12 zł (w czerwcu i wrześniu w ramach projektu zajęcia odbywać się będą za darmo – do wyczerpania terminów)

60 min.

Zajęcia prowadzone w Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego skierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej jak również dla studentów i zorganizowanych grup wycieczkowych. Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich typów placówek edukacyjnych. Mają one na celu

• Uzupełnienie ścieżki regionalnej w zakresie historii regionu oraz kultury barkarskiej 

• Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami w historii Bydgoszczy;

• Wykształcenie w uczniach przekonania, że Kanał Bydgoski był motorem rozwoju miasta;

• Uświadomienie uczniom piękna miasta, a w szczególności Kanału Bydgoskiego;

• Rozbudzanie wśród młodzieży wrażliwego i świadomego miłośnika regionu, pogłębienie poczucia zakorzenienia oraz tożsamości lokalnej i regionalnej.