Tematyka warsztatów, lekcji muzealnych oraz gier terenowych:

Historia i rola Kanału 

Śladem serialowej sagi w mieście nad Brdą. Czterej Pancerni i pies w Bydgoszczy. 

Życie i praca na Barce

Nad Staropolską Brdą.

Zajęcia prowadzone w Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego skierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej jak również dla studentów i zorganizowanych grup wycieczkowych. Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich typów placówek edukacyjnych. Mają one na celu

• Uzupełnienie ścieżki regionalnej w zakresie historii regionu oraz kultury barkarskiej 

• Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami w historii Bydgoszczy;

• Wykształcenie w uczniach przekonania, że Kanał Bydgoski był motorem rozwoju miasta;

• Uświadomienie uczniom piękna miasta, a w szczególności Kanału Bydgoskiego;

• Rozbudzanie wśród młodzieży wrażliwego i świadomego miłośnika regionu, pogłębienie poczucia zakorzenienia oraz tożsamości lokalnej i regionalnej.