facebook

Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych

Opublikowano: 2014-08-25 (11:35:26) przez: Tomasz IzajaszWróć do listy

Celem konferencji jest podjęcie wielowątkowej dyskusji dotyczącej różnorodnych aspektów dziejów Kanału Bydgoskiego w systemie polskich dróg wodnych w ujęciu historycznym, edukacyjnym, ekonomicznym i społecznym. Myślą przewodnią konferencji jest ukazanie roli Kanału Bydgoskiego i innych szlaków śródlądowych w dziejach Bydgoszczy, dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego jak i całej Polski. Poprzez organizację konferencji zamierzamy również podkreślić wpływ zabytków hydrotechniki na kształtowanie się współczesnego dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Kanał Bydgoski jest wyjątkowym zabytkiem myśli hydrotechnicznej na skalę świata. Bardzo dziwi zatem zupełne spowszednienie tego „Cudu techniki XVIII wieku”. Uruchomiony w 1774 roku kanał był niezwykle wyczekiwanym „dzieckiem” ówczesnego króla Pruskiego Fryderyka II, z którego polecenia wiosną 1773 roku rozpoczęto jego budowę. Kanał Bydgoski odegrał olbrzymią rolę w rozwoju Bydgoszczy. Prusacy dostrzegając olbrzymie możliwości miasta zainwestowali w budowę połączenia między Odrą a Wisłą, co spowodowało olbrzymi rozwój Bydgoszczy, która w XIX i na początku XX wieku przekształciła się w silny ośrodek przemysłowo - handlowy.

Od początki istnienia państwowości polskiej drogi wodne w znaczących sposób oddziaływały na rozwój gospodarczy i społeczny kraju oraz stanowiły środek transmisji kulturowej. Wraz z postępem techniki w celu pełniejszego wykorzystywania potencjału dróg wodnych rozpoczęto budowę sztucznych arterii mających spajać systemy wodne. Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego jak i innych arterii wodnychstopniowo zaczęło się zmniejszać. Obecnie, system dróg wodnych jest zaledwie słabym odbiciem gospodarczych funkcji z przeszłości. W dniu dzisiejszym istotnym zadaniem jest podkreślanie dawnej świetności transportu wodnego i związanych z nim zabytków hydrotechniki.

Organizacja konferencji poprzez kooperację środowiska akademickiego, instytucji kulturowo - oświatowych i stowarzyszeń społecznych z regionu pozwoli na pełniejsze zbadanie powyższej tematyki i podjęcie wielowątkowej dyskusji.

PARTNERZY