facebook

Kanał Bydgoski. 240 lat historii

Opublikowano: 2014-09-03 (13:23:40) przez: Marcin OwsińskiWróć do listy

Harmonogram konferencji: "Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych"

Czwartek - 11.09.2014 r.

9.00-9.20

Inauguracja konferencji

9.20-9.40

Dr hab. prof. nadzw. UKW Aleksander Jankowski - "Kanał Bydgoski w propagandzie rodu Skórzewskich"

9.40-10.00

Dr prof. nadzw. WSG  Marek Chamot - "Kulturowa rola Kanału Bydgoskiego"

10.00-10.20

Dr hab prof. nadzw. UKSW Jakub Lewicki - "Kanał Bydgoski - szanse i możliwości ochrony zabytków w skali krajowej i międzynarodowej"

10.20-10.40

Dyskusja

10.40-11.00

Przerwa kawowa

11.00-11.20

Dr hab. prof. nadzw. UKW Zbigniew Zyglewski - "Koncepcje Bydgoskiego Węzła Wodnego w latach 1945-1949"

11.20-11.40

Dr Marek Romaniuk - "Kartki z dziejów Kanału Bydgoskiego"

11.40-12.00

Mgr Tomasz Izajasz  - "Cud techniki XVIII wieku"

12.00-12.20

Dyskusja

12.20-13.20

Przerwa obiadowa

13.20-13.40

Dr Justyna Żychlińska  - "Rola i znaczenie Kanału Bydgoskiego z perspektywy archeologicznej"

13.40-14.00

Mgr Robert Grochowski - "Badania archeologiczno – architektoniczne rejonu śluzy ,,miejskiej” (,,workowej”) w Bydgoszczy"

14.00-14.20

Dyskusja

14.20-14.40

Mgr Honorata Gołuńska - "Kanał Bydgoski i Brda jako przedmiot zainteresowania artystów. Malarstwo, rysunek i grafika ze zbirów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy"

14.40-15.00

Dr Barbara Waldon-Rudzionek - "Charakterystyka roślinnej towarzyszącej Kanałowi Bydgoskiemu"

15.20-15.40

Dr Piotr Maliński - "Społeczno-kulturowa rola Flisu Odrzańskiego w perspektywie badań etnologicznych"

15.40-16.00

Dyskusja

16.00

Zamknięcie pierwszego dnia konferencji

 

Piątek - 12.09.2014 r.

 

9.00-9.20

Mgr Ludgarda Iłowska - "O tym jak wolna Brda stała się przyjazna dla żeglugi śródlądowej. Kilka słów o jej regulacji na odcinku od śluzy Miejskiej do Brdyujścia na przełomie XIX i XX wieku"

9.20-9.40

Dr Stefan Pastuszewski - "Z dziejów związków właścicieli śródlądowych statków pływających w regionie bydgoskim"

9.40-10.00

Mgr Adam Kosecki, Bartłomiej Bromberek – "Bydgoski Węzeł Wodny w zbiorach RZGW Poznań"Dyskusja

10.00-10.20

Dyskusja

10.20-10.40

Mgr Adam Frużyński - "Droga Węgla"

10.40-11.00

Dr Maciej Ambrosiewicz "Kanał Augustowski w oczekiwaniu na wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO"

11.00-11.20

Dyskusja

11.20-11.40

Przerwa kawowa

11.40-12.00

Dr hab. prof. nadzw. UKW Zbigniew Bukowski, dr Katarzyna Biskup, mgr Miłosz Chruściel  - "Prawnośrodowiskowe uwarunkowania realizacji w Polsce nowych dróg wodnych"

12.00-12.20

Mgr Stanisław Wroński - "Uwarunkowania i inicjatywy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek oraz rewitalizacji i rozwoju dróg wodnych"

12.20-12.40

Dyskusja

12.40-13.40

Przerwa obiadowa

13.40-14.00

Mgr inż. kpt. ż. śr. Grzegorz Nadolny - "Warunki hydrologiczne i nawigacyjne na  Noteci, Kanale Bydgoskim, Kanale  Górnonoteckim w aspekcie rozwoju turystyki wodnej i transportu wodnego"

14.00-14.20

Mgr Paulina Tomczykowska  - "Kanał Bydgoski – turystyczny potencjał odkrywany na nowo"

14.20-14.40

Aleksandra Frelich, Kinga Kosikiewicz - "Miejska zabudowa nadbrzeżna w krajobrazie kulturowym doliny Odry postrzegana z perspektywy rzeki. Studium z zakresu antropologii wizualnej przeprowadzone w trakcie Flisu Odrzańskiego 2014"

14.40-15.00

Dyskusja

15.00

Zakończenie obrad  konferencji

PARTNERZY