facebook

Rok Kanału Bydgoskiego

Opublikowano: 2015-01-01 (22:18:30) przez: Tomasz IzajaszWróć do listy

Rok Kanału Bydgoskiego dobiega już końca. Stał się doskonałą okazją do zademonstrowania potencjału jaki niesie ze sobą nasza droga wodna. Wydarzenia, których mogliśmy być uczestnikami realizowane były na wielu płaszczyznach, naukowej, kulturalnej, sportowo - turystycznej oraz rekreacyjno - rozrywkowej. Wyjątkowy rok został zorganizowany przez wiele instytucji, których przedstawiciele znaleźli się w komitecie powołanym przez prezydenta Bydgoszczy.
W czasie Roku Kanału Bydgoskiego odbyły się konferencje i sympozjów naukowych poświęconych "wodzie" w Bydgoszczy. Zorganizowane zostały wystawy poświęcone historii bydgoskiego obszaru wodnego, można było również zobaczyć Kanał Bydgoski i Brdę oczami artystów. 
Ciekawy rok przyniósł również wiele imprez turystyczno - krajoznawczych na kanale, a wśród nich rajdy piesze czy też prawdopodobnie największy w historii naszej drogi wodnej spływ kajakowy, który odbył się 13 kwietnia. Wzięło w nim udział około 200 uczestników. Tradycyjnie odbyło się wiele imprez plenerowych, wśród których największymi były Ster na Bydgoszcz oraz Festyn Rodzinny "Śluzy". Nowością za to była Wizyta u Petersona oraz zjawiskowe koncerty na "bydgoskiej wodzie". To właśnie wspaniałe koncerty symbolicznie nawiązywały do czasów, kiedy spędzanie czasu wolnego w restauracjach nad kanałem i Brdą było bardzo rozpowszechnione. 
Warto odnotować jeszcze jeden bardzo ważny aspekt obchodów Roku Kanału Bydgoskiego. To właśnie w 240 rocznicę powstania cudu techniku XVIII wieku uruchomiono jedną z ostatnich barek pływającą kiedyś na Bydgoskim Obszarze Wodnym. Żywe wspomnienie naszego wodnego dziedzictwa, którym jest wybudowana w 1937 roku barka, będzie miejscem przechowywania pamięci szyperskiej, jak i promocji Bydgoszczy. Zainicjowano również Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy.

Rok Kanału Bydgoskiego jest z pewnością jednym z tych elementów, który może przyczynić się do pogłębienia zakorzeniania tożsamości lokalnej i regionalnej wśród mieszkańców Bydgoszczy. Popularyzacja idei otwarcia miasta na wodę, w tym Kanału Bydgoskiego jako miejsca wypoczynku i rekreacji, która była jedną z myśli przewodnich minionego roku w moim odczuciu została w znacznej części zrealizowana.
Tomasz Izajasz

PARTNERZY