facebook

Konferencja naukowa

Opublikowano: 2015-10-02 (14:30:21) przez: Tomasz IzajaszWróć do listy

Celem konferencji jest podjęcie wielowątkowej dyskusji dotyczącej różnorodnych aspektów żeglugi śródlądowej w ujęciu historycznym, edukacyjnym, ekonomicznym i społecznym na przestrzeni wieków. Myślą przewodnią konferencji jest ukazanie roli Bydgoszczy jako jednego z wiodących ośrodków żeglugi śródlądowej na ziemiach polskich. Poprzez organizację konferencji zamierzamy również podkreślić wpływ kultury szyperskiej na kształtowanie się współczesnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Od początku swojego istnienia Bydgoszcz była silnie związana z wodą. Blisko 1000 letnia koegzystencja z rzeką wyżłobiła w mentalności bydgoszczan przywiązanie do prac związanych z żeglugą. Od XV do XVII wieku Bydgoszcz przeżywała okres rozwoju, w tym czasie miasto stało się jednym z najważniejszych na mapie Rzeczypospolitej. Rozkwit Bydgoszczy został zahamowany w połowie XVII wieku. Dopiero Prusacy dostrzegając olbrzymie możliwości miasta zainwestowali w budowę połączenia między Odrą a Wisłą. Połączeniem tym po dziś dzień jest Kanał Bydgoski wybudowany w latach 1773 - 1774, który od momentu powstania, aż do XX wieku był jedną z osi napędowych miasta, pomagając przekształcić się Bydgoszczy w silny ośrodek przemysłowo - handlowy, w którym olbrzymią rolę odgrywała żegluga śródlądowa. Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego jak i innych arterii wodnych stopniowo zaczęło się zmniejszać, wskutek tego żegluga śródlądowa traciła na znaczeniu. Obecnie, system dróg wodnych jest zaledwie słabym odbiciem gospodarczych funkcji z przeszłości. W dniu dzisiejszym istotnym zadaniem jest podkreślanie dawnej świetności żeglugi w Bydgoszczy i szeroko pojmowanej kultury szyperskiej. Organizacja konferencji poprzez kooperację środowiska akademickiego, instytucji kulturowo - oświatowych i stowarzyszeń społecznych z regionu pozwoli na pełniejsze zbadanie powyższej tematyki i podjęcie wielowątkowej dyskusji. Konferencja dofinansowana z budżetu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu "Żegluga na Bydgoskim Węźle Wodnym"

Harmonogram.

PARTNERZY