facebook

Spływ kajakowy

Opublikowano: 2016-03-22 (21:44:16) przez: Tomasz IzajaszWróć do listy

REGULAMIN SPŁYWU KANAŁEM I BRDĄ 23 KWIETNIA 2016

ORGANIZATORZY SPŁYWU:

P. W. Uranos, Muzeum Kanału Bydgoskiego

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

Młodzież, która nie ukończyła 18 lat może wziąć udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, lub za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu spływu, poleceń instruktora i osób funkcyjnych; przestrzegania przepisów Prawa Wodnego, Karty Turysty, zasad ochrony przyrody. Uczestnicy spływu bezwarunkowo zobligowani są do ubrania kamizelki asekuracyjnej, odpowiadają za powierzony sprzęt. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie.

 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

Opieka medyczna, ubezpieczenie NW, wypożyczenie kajaków, opieka ratowników, opłaty za śluzowanie.

Opłata za spływ: 40 zł (za osobę)

konto:  Millennium S.A.
03116022020000000147669088
Z dopiskiem: spływ kanałem

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:

splyw@kanalbydgoski.pl

Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz przesłać dowód wpłaty

 

PARTNERZY