facebook

Statki Bydgoskiego Obszaru Wodnego i seminarium naukowe

Opublikowano: 2017-06-23 (00:26:56) przez: Tomasz IzajaszWróć do listy

Wystawa „Statki Bydgoskiego Obszaru Wodnego” przedstawi historię żeglugi śródlądowej na Bydgoskim Węźle Wodnym, zaprezentuje historię bydgoskich przedsiębiorstw żeglugowych oraz jednostki, które pływały po wodach Brdy i Kanału Bydgoskiego i Wisły. Na wystawie będzie można zobaczyć pocztówki, fotografie holowników, barek oraz tratew z Bydgoszczą w tle. Wystawa zaprezentuje również modele holowników i barek pływających po naszych wodach. Ekspozycja zostanie ulokowana na Barce Lemara oraz w Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Projekt dofinansowano z budżetu Miasta Bydgoszczy.


Zapraszamy serdecznie na seminarium: Od spławu na Wiśle do projektu EMMA.
Od początku swojego istnienia Bydgoszcz była silnie związana z wodą. Blisko 1000 letnia koegzystencja z Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim wyżłobiła w mentalności Bydgoszczan przywiązanie do prac związanych z żeglugą. W XVIII wieku Prusacy dostrzegając olbrzymie możliwości miasta zainwestowali w budowę połączenia między Odrą a Wisłą. Połączeniem tym po dziś dzień jest Kanał Bydgoski wybudowany w latach 1773 - 1774, który od momentu powstania, aż do XX wieku był jedną 
z osi napędowych regionu, w którym olbrzymią rolę odgrywała żegluga śródlądowa. 
Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego jak i innych arterii wodnych stopniowo zaczęło się zmniejszać, wskutek tego żegluga śródlądowa traciła na znaczeniu. Obecnie, system dróg wodnych jest zaledwie słabym odbiciem gospodarczych funkcji z przeszłości. W dniu dzisiejszym istotnym zadaniem jest podkreślanie dawnej świetności żeglugi i szeroko pojmowanej kultury szyperskiej, i przez pryzmat doświadczeń spojrzenie w przyszłość.
Celem seminarium jest podjęcie wielowątkowej dyskusji dotyczącej różnorodnych aspektów żeglugi śródlądowej w ujęciu historycznym, ekonomicznym i społecznym na przestrzeni wieków. Myślą przewodnią seminarium jest ukazanie roli otaczających Bydgoszcz dróg wodnych jako ważnych elementów żeglugi śródlądowej na ziemiach polskich. Poprzez organizację seminarium zamierzamy również podkreślić wpływ kultury szyperskiej na kształtowanie się współczesnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu, dlatego wydarzenie odbędzie się na Barce Lemara. Ponadto podczas seminarium zostanie podsumowany pilotażowy rejs kontenerowy Wisłą z Gdańska do Warszawy, który odbył się w dniach 19-27 kwietnia br. w ramach projektu EMMA. 
Świadomość znaczenia dróg wodnych dla Polski, Polaków cały czas wzrasta, nic zatem dziwnego, że w roku 2017 świętować możemy Rok Wisły. W całym kraju do wspaniałej inicjatywy przyłączają się kolejne podmioty, które starają się upowszechniać ideę. Jedną z tych inicjatyw jest seminarium, na które serdecznie zapraszamy.

1. Jadwiga Klim - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
"Wisła i spław wiślany do końca XVIII wieku"

2. Tomasz Izajasz - Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego
"Historia drogi wodnej Wisła - Odra"

3. Waldemar Danielewicz
"Żegluga na Wiśle w XIX i XX wieku"

4. prof. Zbigniew Zyglewski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
„Koncepcje rozwoju Bydgoskiego Obszaru Wodnego w XX - leciu międzywojennym oraz po II wojnie światowej”

5. dr Michał Habel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
„Współczesne drogi wodne w Polsce”

6. Grzegorz Boroń, dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, Miasto Bydgoszcz
„Wisła – szansa na transportową multimodalność Bydgoszczy”

Czas i miejsce: 23 czerwca 2017, godz. 15.00-18.00, 
Barka Lemara, nabrzeże przy ul. Spichlernej 1, Bydgoszcz

Organizatorzy:
Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego
Miejskie Centrum Kultury - Barka Lemara
Miasto Bydgoszcz

PARTNERZY