facebook
Orędownikiem i pomysłodawcą powstania muzeum był historyk, nauczyciel i działacz społeczny Sebastian Malinowski. Pomysł jego powstania narodził się w 2004 r., kiedy obchodzono jubileusz 230-lecia budowy Kanału Bydgoskiego. Spotkanie Komitetu Założycielskiego odbyło się 31 marca 2005 r. w III LO - szkole, która od 1879 r. mieści się w rejonie plant nad Kanałem Bydgoskim. Fundatorem i wykonawcą remontu budynku-siedziby był lokalny przedsiębiorca Krzysztof Wiśniewski.

31 marca 2005 roku odbyło się spotkanie Komitetu Założycielskiego Muzeum Kanału Bydgoskiego, na którym zjawili się przedstawiciele samorządu lokalnego, Stowarzyszenia Kanał Bydgoski, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele gmin i miast nadnoteckich, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego oraz pomysłodawca stworzenia muzeum - Sebastian Malinowski. 
29 września 2006 r. nastąpiło uroczyste otwarcie muzeum w wyremontowanym pomieszczeniu na terenie dziedzińca III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Podczas uroczystości fundator przekazał budynek na potrzeby wystawiennicze. Podpisano również akt założycielski i przedstawiono idee statutowe działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego.
Z tej okazji odbyło się sympozjum historyczno-literackie, w którym udział wzięli historycy, naukowcy i pisarze z Bydgoszczy i regionu. 
Pierwszym kustoszem był od września 2006 do przedwczesnej śmierci w lutym 2008 r. - Sebastian Malinowski.

Akt Założycielsk:
"Pomni znaczenia bezcennych wartości historycznych i niepowtarzalnych walorów przyrodniczych uruchomionego w 1774 roku Kanału Bydgoskiego, przekonani o konieczności pielęgnowania bydgoskich tradycji żeglugowych, zachowania pamięci o ludziach, którzy życie związali z żeglugą śródlądową i hydrotechniką oraz upowszechnienia tej wiedzy szczególnie wśród młodego pokolenia, w oparciu o niekwestionowane prawo własności gruntowej i własności ruchomej - obiekt należący do III Liceum Ogólnokształcącego (...) staje się Muzeum Kanału Bydgoskiego".
PARTNERZY