facebook
KOMITET HONOROWY ROKU KANAŁU BYDGOSKIEGO 

1. Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych; 
2. Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 
3. J.E. Rüdiger Freiherr von Fritsch - Ambasador Republiki Federalnej Niemiec; 
4. Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski; 
5. Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
6. Dorota Jakuta - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
7. Roman Jasiakiewicz - Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy; 
8. Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej; 
9. J.E. Jan Tyrawa - Biskup Diecezji Bydgoskiej; 
10. Sławomir Napierała - Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią; 
11. prof.dr hab.Janusz Ostoja-Zagórski - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 
12. prof.nadzw. dr hab. inż. Antoni Bukaluk - Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 
13. prof. zw Jerzy Kaszuba - Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; 
14. prof.nadzw. dr Helena Czakowska - Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy; 
15. dr inż. Wiesław Olszewski - Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; 
16. Sambor Gawiński - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
PARTNERZY