facebook

Uzasadnienie nazwania roku 2014, rokiem Kanału Bydgoskiego

Kanał Bydgoski jest wyjątkowym zabytkiem hydrotechnicznym nie tylko na skale Polski, ale również na Świecie. Uruchomiony w 1774 roku kanał był priorytetową inwestycją króla Pruskiego Fryderyka II, z którego polecenia wiosną 1773 roku rozpoczęto jego budowę. Decyzja ta pociągnęła za sobą sprowadzenie do budowy około 8 tysięcy osadników z terenów dzisiejszych Niemiec. Kanał Bydgoski ostatecznie ukończono w połowie września 1774 roku, kiedy to „ojcowie kanału”, wśród których oprócz króla Pruskiego należy również wymienić Franza Balthasara Schönberga von Brenkenhoffa, świętowali sukces. Pod koniec XVIII wieku rozpoczęto budowę śluz murowanych, które do dziś możemy podziwiać na Starym Kanale Bydgoskim. 
Znaczenie Kanału Bydgoskiego wzrosło zdecydowanie po pojawieniu się na nim pierwszych statków napędzanych parą w drugiej połowie XIX wieku. W ostatnich latach przed I wojną światową rozpoczęła się budowa odnogi kanału, wzdłuż obecnej ulicy Bronikowskiego. Nowa nitka kanału uruchomiona została w 1915 roku i połączyła Kanał Bydgoski z Brdą poprzez śluzy "Okole" i "Czyżkówko". Inwestycja ta, uwzględniająca najnowsze rozwiązania hydrotechniki, dzięki wybudowaniu nowoczesnych śluz stwarzała możliwości pływania po kanale największym ówczesnym barkom. Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego jako arterii wodnej wzrosło, z czasem jednak możliwości transportowe Kanału znacznie się zmniejszyły. Obecnie, ze względu na jego przestarzałe urządzenia, Kanał Bydgoski jest zakwalifikowany jako droga wodna II klasy, ale nadal stanowi nieoceniony relikt historii naszego miasta. 
Kanał Bydgoski jest wyjątkowym zabytkiem hydrologicznym, który całkiem niezasłużenie spowszedniał po II wojnie światowej w świadomości mieszkańców naszego miasta. Inni mogą nam pozazdrościć tego przedziwnego rezerwuaru harmonii i rzadkiej enklawy spokoju w bombardowanym decybelami mieście. Gdzież bowiem znaleźć podobny mikroklimat, gdzie odnaleźć tyle gatunków drzew będących pomnikami przyrody, niepowtarzalny plusk wody z wolna toczącej swój nurt ku Brdzie. W ciągu ostatnich lat ta zielona dzielnica, jak niegdyś staje się powoli miejscem spacerów i wypoczynku kolejnych pokoleń bydgoszczan. Coraz częściej nad kanałem organizuje się kolejne plenerowe imprezy, wśród których szczególne miejsce zajmuje kultywowany już od kilkunastu lat festyn rodzinny „Śluzy”, na który rokrocznie ściąga tysiące mieszkańców Bydgoszczy.
Kanał Bydgoski odegrał olbrzymią rolę w rozwoju Bydgoszczy. Prusacy dostrzegając olbrzymie możliwości miasta zainwestowali w budowę połączenia między Odrą a Wisłą, co spowodowało olbrzymi rozwój Bydgoszczy, która z miasta zamieszkiwanego przez zaledwie 800 mieszkańców pod koniec XVIII wieku przekształciła się w silny ośrodek przemysłowo-handlowy, który sto lat później zamieszkiwało już kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Dziś Kanał Bydgoski odzyskuje blask. W 2005 roku za sprawą m.in. Fundacji Kanału Bydgoskiego został wpisany na listę zabytków województwa, rok później powstało Muzeum Kanału Bydgoskiego.

PARTNERZY