facebook
Park nad Starym Kanałem Bydgoskim

Park nad Starym Kanałem Bydgoskim jest miejscem wyjątkowym ze względu na swoją historią oraz olbrzymie walory przyrodnicze. Początek związany jest z pracami inspektora kanału Ernsta Conrada Petersona, który rozpoczął systematyczne zadrzewianie topolami czarnymi, kasztanowcami, wiązami, bukami oraz lipami brzegów na początku wieku XIX. Prace te kontynuowane były również w czasie trwania Księstwa Warszawskiego przez generała Wincenta Aksamitowskiego oraz w późniejszym okresie przez Towarzystwo Upiększania Miasta.

W połowie XIX wieku planty stały się wizytówką miasta, a zarazem miejskim terenem wypoczynkowo-rozrywkowym. W tym czasie zaczęły powstawać w parku pierwsze restauracje i sale taneczne, organizowano wszelkiego rodzaju atrakcje takie jak potańcówki - szczególne miejsce zajmowały zabawy na dechach, plenery malarskie i fotograficzne, wystawy, teatry letnie czy też w czasie zim - lodowiska. Również w XX-leciu międzywojennym park nie tracił na znaczeniu jako miejsce rozrywki stając się jedną z głównych atrakcji miasta.

„Pokażcie mi śluzy” - tak miał powiedzieć Józef Piłsudski po przybyciu w 6 lipca 1921 roku do naszego miasta. W tych słowach wyrażał się podziw dla największej wówczas atrakcji Bydgoszczy. W ramach swojego pobytu w mieście nad Brdą Piłsudski zjawił się między innymi w szkole rzemiosła artystycznego dumnie górującego nad starym Kanałem Bydgoskim. Na śluzy podążali wszyscy mieszkańcy ale również turyści, zaznać błogiego spokoju, wypoczynku czy też poszukując doskonałej zabawy. Na ludność czekały tu liczne restauracje i kawiarnie ale również wszelkie atrakcje. Od II śluzy i restauracji Juliana Mikulskiego przez świętej Trójcy i wspaniały Ogród Patzera przy III śluzie. Przy dzisiejszej ulicy Jackowskiego znajdowały się dwie restauracje Kazimierza Wieszczyńskiego i Teodora Sikorskiego. Największą jednak popularnością cieszyły się jednak restauracje znajdujące się dalej na zachód starego Kanału Bydgoskiego w okolicach IV i V śluzy gdzie znajdowały się ogród Kleinerta czy też restauracja Krugera, natomiast przy V śluzie najsłynniejsze restauracje Karla Rasmusa i założona w 1838 roku Blumenschluse – Śluza Kwiatowa, nad którą widniał napis Hans Rattey. Najstarsza restauracja cieszyła również salą taneczną gdzie odbywały się wspaniałe bankiety. Dalej na końcu parku można było spędzić czas przy boisku Świtały i w restauracjach Ottona Bucholza i Tadeusza Uliszewskiego Dni wolne od pracy mieszkańcom miasta umilały orkiestry wojskowe. Organizowano tu również plenery malarskie, przejażdżki łódkami, pokazy tresury psów, a młodsi bydgoszczanie doskonale bawili się na karuzelach. W czasie zim częstym widokiem nad kanałem byli łyżwiarze, którzy wielokrotnie zapełniali teren między III i IV śluzą w okolicach dzisiejszego Ronda Grunwaldzkiego.

Kanał Bydgoskim przez dziesiątki lat był jednym z najważniejszych miejsc rekreacji, odpoczynku ale również kultury. W domu śluzowego przy II śluzie wychowała się światowej sławy śpiewaczka operowa Claire Dux.

Nad Starym Kanałem Bydgoskim od 1911 roku dumnie stoi powołana do życia Królewsko-Pruska Szkoła Rzemiosła Artystycznego. Od 1916 roku uczelnia wyższa o profilu artystycznym. Po wcieleniu Bydgoszczy do Polski Bydgoszczy stała się miejscem gdzie skupiali się najwybitniejsi wówczas żyjący przedstawiciele różnych kierunków artystycznych m.in. Jerzy Rupniewski, Bronisław Bartel, Jan Wysocki, Karol Mondral, Piotr Chmura czy Leon Dołżycki. W międzywojniu uczelnia bydgoska była jedną z czterech szkół funkcjonujących w tym profilu i mimo niewątpliwego prestiżu szkoła poprzez naciski przemianowana została na przemysłową. Przez niemal całe dwudziestolecie międzywojenne kształcono tu rzemieślników o różnych profesjach m. in. rolników stolarzy i ślusarzy artystycznych, a także chemików czy też lotników. Majestatyczny eklektyczny budynek po II Wojnie Światowej stał się siedzibą Państwowej Szkoły Technicznej.

Zajmował również bardzo ważne miejsce w sportowej Bydgoszczy. To właśnie przy Kanale Bydgoskim swoją pierwszą siedzibę posiadała Astoria. Można było tu z powodzeniem ćwiczyć lekkoatletykę, łyżwiarstwo, kolarstwo ale również boks. Powstawały tu również korty tenisowe i inne boiska sportowe.

Nad wodą istniały wspaniałe tereny dla współżycia człowieka z przyrodą, kanał tętnił życiem wskutek osiedlania się nad nim różnorodnych gatunków roślin oraz ptactwa. To właśnie planty nad kanałem stały się siedzibą jednej z największych kolonii słowika szarego w Europie.

Kanał Bydgoski jest doskonałym przykładem w jak doskonałej harmonii może żyć człowiek z naturą. Miejsce stworzone z myślą o gospodarczym i przemysłowym rozwoju miasta stało się jednocześnie enklawą spokoju i przyrody. Miejscem, które zachwycało ówczesnych mieszkańców miasta ale również turystów.
PARTNERZY