facebook

PARTNERZY

Bydgoskie Centrum Informacji

Bydgoskie Centrum Informacji przy ul. Niedźwiedzia, w samym centrum miasta – to miejsce, przez które w 2013 r. przewinęło się ponad 33 tys. osób, zarówno mieszkańców, jak i turystów, w tym ponad 3 tys. gości z zagranicy. 

Z analiz wynika, że Bydgoszcz jest coraz częściej odwiedzana przez turystów tak z kraju, jak i z zagranicy. To efekt wielu działań promocyjnych podejmowanych przez miasto i BCI, które realizuje zadania w sferze turystyki. Bydgoszcz promowana jest podczas targów w kraju i za granicą, nasze stoisko obecne jest na dużych kongresach i konferencjach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych. 

W czerwcu ub. r., podczas akcji „Bydgoszcz zaprasza”, nasze miasto promowało się na gdańskim Długim Targu. Wielu turystów zagranicznych podkreśla z kolei, że usłyszeli o naszym mieście przy okazji piłkarskiego Euro 2012, np. od znajomych czy rodziny. Popularność przyniósł nam też światowy zlot motocyklistów FIM Rally 2012.

Z myślą o turystach, ale także mieszkańcach, BCI publikuje szereg informacji na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Foursquare, Twitter i in.) oraz stronie internetowej, a także udostępnia mobilne aplikacje: „Bydgoszcz – przewodnik” oraz „Bydgoszcz – wydarzenia”. Nasi mieszkańcy chętnie korzystają z weekendowych spacerów po centrum.

Aby podnieść jakoś obsługi ruchu turystycznego w mieście, BCI organizuje bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli instytucji i firm, które na co dzień w swojej pracy mają bezpośredni kontakt z turystami odwiedzającymi Bydgoszcz (m.in. pracownicy hoteli i pensjonatów, biur podróży, strażnicy miejscy). Celem tego typu szkoleń jest usystematyzowanie wiedzy o bydgoskiej ofercie turystycznej, co z pewnością pomaga uczestnikom w codziennej pracy z gośćmi odwiedzającymi nasze miasto.

www: www.visitbydgoszcz.pl

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

W zakresie działania Archiwum Państwowego w Bydgoszczy leży gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych z terenu Bydgoszczy, powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego z województwa kujawsko- pomorskiego oraz powiatu chojnickiego (miasto Chojnice, gminy: Brusy, Chojnice i Czersk) z województwa pomorskiego, a także gminy Trzemeszno z województwa wielkopolskiego

www: www.bydgoszcz.ap.gov.pl/

Szlak Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

Przemysłowy szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy historię piętnastu miejsc wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. Każda z powieści splata ze sobą losy bydgoszczan - rzemieślników, przedsiębiorców, społeczników - z rozwojem lokalnego przemysłu i rzemiosła. Nie sposób zaprzeczyć, że największy potencjał miasta stanowią, niezmiennie, jego ludzie. Szlak TeH2O w Bydgoszczy to T jak technika, H jak Historia i O jak dwa razy opowieść! Fenomen bydgoskiego dziedzictwa przemysłowego polega na umiejętności ujarzmienia przez naukę oraz technikę wody, jako żywiołu, oraz czerpania z jej zasobów na wiele różnych sposobów. Można spojrzeć na Kanał Bydgoski, czy szerzej na wodę, jak na trakt transportowy, źródło energii lub kluczowy składnik w procesie produkcyjnym. Inicjatywa stworzenia szlaku została podjęta w 2012 roku przez Bydgoszcz w ramach międzynarodowego projektu SHIFT – X współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program dla Europy Środkowej). To europejska inicjatywa, mająca na celu przede wszystkim usprawnienie struktur zarządzania dziedzictwem przemysłowym oraz tworzenie innowacyjnych produktów dziedzictwa przemysłowego. Inspiracją dla projektu był Szlak Zabytków Techniki na Śląsku, Szlak Energii w Łużycach oraz Styryjski Szlak Żelaza. Szlak TeH2O spośród innych szlaków wyróżnia narracja. Znajdujące się na nim obiekty pełnią rolę ilustracji i scenerii dla wielu przeplatających się opowieści o ludziach i wydarzeniach z okresu rozkwitu przemysłowej Bydgoszczy.

www: http://ludzieitechnika.pl/

Muzea Szlaku Wisły

Rok 2017 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły. W ten sposób upamiętniona została 550. rocznica tzw. pierwszego wolnego flisu na Wiśle. W wyniku bowiem postanowień kończącego polsko-krzyżacką wojnę II pokoju toruńskiego z 1466 r. Polska zyskała panowanie nad całym żeglownym biegiem Wisły; w 1467 r. mógł się zatem odbyć pierwszy, nieograniczony spław wiślany. W celu uczczenia tego faktu w ramach projektu Rok Rzeki Wisły 2017 planowana jest realizacja wielu przedsięwzięć z dziedziny kultury, sportu, turystyki, techniki, ekologii itp. o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym.

Wśród tych działań nie może zabraknąć nadwiślańskich muzeów, będących często jedynymi depozytariuszami ważnych elementów przeszłości Wisły – zapomnianej drogi i drogowskazu, przeszkody i osłony militarnej, żywicielki i niszczycielki, inspiracji artystów i symbolu polskości. Dlatego powstał projekt utworzenia sieci pod nazwą „Muzea Szlaku Wisły”, w ramach której będziemy organizować i koordynować nasze „wiślane” przedsięwzięcia.

Koncepcja Muzeów Szlaku Wisły wywodzi się z idei „Muzeów na Szlaku Wisły”, którą wysunęło w 2000 r. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Do obecnej inicjatywy przystąpiło ponad 20 muzeów z całej Polski i mamy nadzieję, że nie jest to liczba ostateczna.

Zachęcamy Państwa do poznania poszczególnych Muzeów Szlaku Wisły i dowiedzenia się, co takiego przygotowaliśmy w ramach Roku Rzeki Wisły.

http://www.msw.nmm.pl/

www: www.msw.nmm.pl/

Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego

Dziedzictwo przemysłowe stanowi niezwykle ważny element krajobrazu kulturowego naszego Miasta. Jest jego niewątpliwym atutem, który może zostać wykorzystany nie tylko jako element lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego, ale też jako czynnik sprzyjający budowaniu marki i pozycji Miasta w kraju i za granicą. Promowanie dziedzictwa przemysłowego wpisane jest w szereg strategii i programów sektorowych Miasta. Utworzony w 2015 roku Szlak TeH2O (T – jak technika, H – jak historia, O – jak opowieść) zyskuje coraz większą popularność i międzynarodowe uznanie wyrażane przyznanymi nagrodami – to wszystko zwraca uwagę na konieczność dalszego rozwijania działań w zakresie promowania dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy, stanowiącego ważny element tożsamości Miasta. Inicjatorami pomysłu są: miejskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki oraz wszystkie podmioty tworzące Szlak TeH2O. oficjalne poparcie wystosował również prof. Tomasz Topoliński, Rektor UTP w Bydgoszczy.Wspomniane instytucje planują szereg działań promocyjno-kulturalnych i społecznych o raz naukowych. Imprezy kulturalne, wystawy, sesje naukowe, konkursy, projekty edukacyjne – to wszystko złoży się na całoroczną refleksję nie tylko nad industrialną przeszłością Bydgoszczy ale tworzyć też będą kontekst do odkrywania współczesności, nowoczesnego charakteru Miasta, budowania dumy mieszkańców z rozwoju bydgoskich przedsiębiorstw, narodzin przemysłów kreatywnych, rozwoju nowoczesnych technologii i produkcji. Szczegóły dotyczące Szlaku TeH2O – www.ludzieitechnika.pl

www: www.bydgoszcz.pl

PARTNERZY