Muzeum Kanału Bydgoskiego im Sebastiana Malinowskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.kanalbydgoski.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022.01.02. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.01.02.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022.01.02. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.01.02.

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas mailowo – muzeum@kanalbydgoski.pl lub telefonicznie – 693 765 075.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Kanału Bydgoskiego, ul. Staroszkolna 1, 85-209 Bydgoszcz

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia – jedno od frontu budynku, a drugie od dziedzińca. Do wejścia frontowego prowadzą schody, a do wejścia drugiego podjazd dla wózków.
 2. Wejście od dziedzińca jest ogrodzone, przy bramie znajduje się dzwonek.
 3. W budynku znajduje się winda, która pozwala przemieszczanie się z parteru na 1 piętro.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze oraz pierwszym piętrze.
 5. Wszystkie ekspozycje muzealne są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 6. W budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 8. Na dziedzińcu muzeum wyznaczono miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.