Centrum Edukacyjno-Społeczne zostało otwarte w czerwcu 2021 roku. Mieści się w całkowicie zrewitalizowanym budynku dawnego przedszkola przy ulicy Staroszkolnej 10, w którym swoją siedzibę ma również Muzeum Kanału Bydgoskiego. Znajdują się w nim sale warsztatowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Centrum służy mieszkańcom jako miejsce spotkań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Budynek jest przystosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obie sale konferencyjne wyposażone są w nowoczesne nagłośnienie i projektor multimedialny. Duża sala znajduje się na pierwszym piętrze budynku i jest dostępna dla osób na wózkach, do sali prowadzi winda. Mała sala konferencyjna znajduje się na drugim piętrze, można do niej dotrzeć tylko schodami.

Bookcrossing

W Centrum Edukacyjno-Społecznym znajduje się regał Bookcrossingu. Idea Bookcrossingu polega na nieodpłatnym dzieleniu się książkami. Zachęcamy do korzystania z regału - zarówno do zostawiania książek jak i ich zabierania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020