Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kanału Bydgoskiego zostało powołane w 2022 roku. Jego celem jest wspieranie działań Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowych.