1

Ocalić pamięć o ludziach, którzy byli twórcami kanału oraz tych, którzy tu żyli, pracowali i umierali

2

Gromadzić, opracowywać oraz udostępniać archiwalne i materialne pamiątki związane z Bydgoskim Węzłem Wodnym

3

Sławić urodę Bydgoszczy widzianą z perspektywy wody

4

Zapewnić pamięć o ludziach, którzy życie związali z żeglugą i hydrotechniką, dumni zetosu marynarza żeglugi śródlądowej, inżyniera, śluzanta, tych którzy zostawili cząstkę siebie na szlaku Bydgoskiego Węzła Wodnego

5

Wychowywać młodzież w duchu szacunku do przeszłości i ożywiać wzory cnót obywatelskich oraz etykę pracy, którą było przesiąknięte środowisko szyprów i hydrotechników

6

Pobudzać naukowe, sportowe i artystyczne (literacie, plastyczne, reżyserskie i muzyczne) talenty młodzieży

7

Upowszechniać wielowiekowe tradycje handlu i żeglugi bydgoskiej w Polsce i za granicą

8

Ukazać rolę Bydgoskiego Węzła Wodnego w pejzażu Polski i Europy

9

Wzmacniać wizerunek wodniackiej Bydgoszczy za granicą

10

Dążyć do tego, aby planty nad kanałem stały się jak niegdyś powodem dumy i wizytówką Bydgoszczy.

11

Sprawić, aby otoczenie Kanału Bydgoskiego na trwałe stało się przestrzenią plenerów malarskich i fotograficznych oraz koncertów muzycznych