Godziny otwarcia wypożyczalni

poniedziałek – zamknięte

wtorek – piątek 10:00 – 17:30

sobota – niedziela 12:00 – 15:30

Wypożyczalnia jest czynna od 6 kwietnia do końca października

Wypożyczenie kajaków jest darmowe

Czas wypożyczenia – 2 godziny

Jak wypożyczyć kajak

1

Przyjdź do Muzeum Kanału Bydgoskiego przy ul. Staroszkolnej 10.

2

Pokaż dowód osobisty i podpisz umowę wypożyczenia (wzór umowy znajdziesz poniżej).

Kajaki wypożyczamy tylko osobom pełnoletnim

3

Weź kajak, wiosła, kapok i zanieś je nad Stary Kanał Bydgoski – od nas to tylko 100 metrów.

Oferujemy tylko kajaki 2-osobowe

4

Pływaj po Kanale i ciesz się przyrodą.

Możesz pływać po Starym Kanale Bydgoskim, między Śluzą IV, a Śluzą V

5

Po dwóch godzinach zwróć kajak wraz z wiosłami i kapokami do muzeum.

Regulamin wypożyczalni

1. Kajaki są własnością Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego.
2. Wypożyczenie kajaka jest bezpłatne.
3. Czas wypożyczenia kajaka to 2 godziny zegarowe.
4. Jeżeli po 2-óch godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci wypożyczonego sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
5. Kajakami można pływać po Starym Kanale Bydgoskim między Śluzą IV, a Śluzą V.
6. Aby wypożyczyć kajak, Wypożyczający musi okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
7. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia kajaka bez podania przyczyny, jeśli uzna Wypożyczający za niewiarygodnego. Nie wypożycza się kajaków osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
8. Wypożyczając kajak Wypożyczający przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jednego użytkowania od momentu podpisania (akceptacji) niniejszego regulaminu do zwrotu kajaka.
9. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży kajaka, Wypożyczający zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości (opłata za skradziony kajak wraz z jego wyposażeniem wynosi 3500 zł).
10.Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu (3500 zł).
11. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni w Muzeum Kanału Bydgoskiego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonych kajaków.
12. Wypożyczalnia w Muzeum Kanału Bydgoskiego gwarantuje, że wszystkie wypożyczane kajaki są w pełni sprawne technicznie. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
13. Wypożyczenie i zwrot kajaków odbywa się w Muzeum Kanału Bydgoskiego przy ul. Staroszkolnej 10 (w godzinach od 10:00 do 17:30 wt-pt i 12:00-15:30 sb-ndz).
14. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Muzeum.