- Aufsatz über die Entstehung den Bau und Retablissement des Brombergs Kanals [Rękopis] / Ernst Conrad Peterson. - Kwidzyń, 1815.

- Pismo zezwalające na przekazanie środków pozyskanych z materiałów znajdujących się na rumowisku byłego zamku w Bydgoszczy, gdzie funkcjonowała warzelnia cukru, na potrzeby Kasy Kanału Nadnoteckiego [Bydgoskiego] [Rękopis]. - Breitenwerder 10.09.1774

- Album Bydgoski, [w:] Gazeta Pomorska (dodatek).

- Badtke Marek, Cudowne dzieło czasu, Nowa Europa, Magazyn, 13 września 1996 r.

- Badtke Marek, Kanał Bydgoski, Bydgoszcz 2006.

- Badtke Marek, Powrót nad kanał, [w:] Kalendarz Bydgoski 2002.

- Badtke Marek, Powrót nad Kanał Bydgoski, Bydgoszcz 2004.

- Banach Wojciech, Nad Starym Bydgoskim Kanałem, Bydgoszcz 2007.

- Brakowski Konrad: Wczoraj, dziś i jutro Żeglugi Bydgoskiej, [w:] Kalendarz Bydgoski 1973.

- Bartowski Krzysztof: W 231. rocznicę Kanału Bydgoskiego (1774-2005), [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, zeszyt 10, Bydgoszcz 2005.

- Biegański Zbigniew, Burzliwe dzieje, [w:] Wiadomości kulturalne, nr 17 (101), 1996 (28 kwietnia), s. 5.

- Bieliński Rafał, Ludzie Bydgoskiego Węzła Wodnego: materiały z młodzieżowego projektu kulturoznawczego, Bydgoszcz 2007.

- Bogucki Andrzej, „…I spływy tratwami na Brdzie czyli wspomnienia o Wojciechu Rzeźniackim”, [w:] Kalendarz Bydgoski 1989, s. 154-159.

- Bronisław Józef: Węzeł Bydgoski spójnią Wielkiego Pomorza, „Jantar”, Wyd. Instytutu Bałtyckiego, r. V , zeszyt 2 (1947).

- Bydgoski Węzeł Wodny: materiały pokonferencyjne z pierwszego sympozjum historyczno-literackiego, z okazji uroczystej inauguracji działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego, Bydgoszcz 29 września 2006 roku / [red. Sebastian Malinowski]. - Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy Świadectwo, 2006.

- Bydgoszcz - ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni dziejów, Bydgoszcz 2015

- Bydgoszcz. Miasto na wodzie, specjalny dodatek do Gazety Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2003 (wtorek), s. 4-5.

- Bydgoszcz: Bydgoski Węzeł Wodny = Bydgoszcz: The Bydgoszcz Water Junction / [tekst Stanisław Wroński ; tł. Biuro Tłumaczeń Logos, Bydgoszcz]. - Bydgoszcz : Wydział Kultury i Promocji Miasta. Urząd Miasta, [ca 2006].

- Bydgoszcz w stronę Okola. Praca zbiorowa. Bydgoszcz 2004.

- Bydgoszcz, Historia, Teraźniejszość, Przyszłość, 1979 r.,  wyd. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

- Bydgoska Gospodarka Komunalna. Praca zbiorowa. Bydgoszcz 1996.

- Bydgoszcz – przewodnik, Janusz Umiński, wyd. Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.

- Bydgoszcz, Wydanie specjalne Bydgoskiego Przeglądu Turystycznego, Wydawca: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, wydano ze środków Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.

- Chmara  Anita, Siedem wieków z biegiem Brdy, Bydgoszcz-Warszawa: Gazeta Pomorska Media, 2008.

- Czajkowski Edmund: Ślady pierwszych stoczni Bydgoszczy, [w:] Kalendarz Bydgoski 1990, s. 202-204.

- Czas odnaleziony – Bydgoszcz na dawnych pocztówkach (1894-1945), red. Wojciech Banach, Bydgoszcz 2001.

- Dąbrowicz Maria: Rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego szansą rozwoju społeczności lokalnych. Bydgoski węzeł wodny. Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2004.

- Europejskość kanału, [w:] Przegląd Ekonomiczny, styczeń 2002, nr 1(13), s. 22-24.

- Filoda Bogdan, Historia zieleni miejskiej i instytucji, które ją tworzyły. Bydgoska Gospodarka Komunalna, praca zbiorowa pod redakcją Stefana Pastuszewskiego, Bydgoszcz 1996.

- Galiński Zbigniew, Brda i Zbrzyca. Przygoda z kajakiem, Bydgoszcz 1998, s. 86-87.

Nasze Osiedle, nr 9 (39) 2003 i nr 4 (44) 2004.

- Galon Rajmund, Z geografii Bydgoszczy, [w:] Przegląd Bydgoski, Bydgoszcz 1933.

- Garbe Heinrich, Der Brobmerger Kanal, Bromberg 1874, s. 46.

- Gospodarcza i komunikacyjna rola Węzła Bydgoskiego w odniesieniu do potrzeb i możliwości Wielkiego Pomorza, Węzeł Bydgoski, Wydawnictwa Instytutu  Bałtyckiego, Wyd. Instytut Bałtycki Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1948.

- Graczyk Gerard,  Historia i dzień dzisiejszy Starego Kanału Bydgoskiego, Informator Towarzystwa Starego Kanału Bydgoskiego, Bydgoszcz 12.VI.1997.

- Historia Bydgoszczy. Tom I do roku 1920, red. Marian Biskup, Warszawa-Poznań 1991.

- Historia Bydgoszczy. Tom II 1920-1939, red. Marian Biskup, Bydgoszcz 1999.

- Hojka Zdzisław, Bydgoszcz na starej fotografii, t. I-III, Bydgoszcz 1992.

- Hojka Zdzisław, Kanał bydgoski bis, [w:] Kalendarz Bydgoski 2003.

- Ingarden Roman,  Rzeki i kanały żeglowne w b. trzech zaborach, Warszawa 1928.

- Izajasz Tomasz, Kanał Bydgoski 240 lat historii, Bydgoszcz 2014

- Izajasz Tomasz, Grochowski Robert, Bydgoska Scylla i Charybda : unikatowa śluza trapezowa, Bydgoszcz 2013

- Izajasz Tomasz, Bydgoszcz : miasto wody i przemysłu, Bydgoszcz 2018

- Izajasz Tomasz, Cofta-Wysokińska Krystyna, Gajewski, Adam, Żegluga w Bydgoszczy : rejs w przeszłość, Bydgoszcz 2015

- Izajasz Tomasz, Muszyńska-Jeleszyńska Dominika, Marciniak Żaneta, Od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finow, Bydgoszcz 2017

- IzajaszTomasz, Rok Kanału Bydgoskiego W: Kronika Bydgoska. T. 35, Bydgoszcz 2014

- IzajaszTomasz, Skoczek Łukasz, Łukasz, Mamert Nadolski, Jurczyk Magdalena, Glabus karolina, Czterej pancerni i pies : śladem filmowej sagi w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013

- Jantar, organ Instytutu Bałtyckiego, rok V, styczeń-marzec, zeszyt nr 1, kwiecień-czerwiec, zeszyt 2, Instytut Bałtycki Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947.

- Jeleniewski  Marek, Była sobie Bydgoszcz, Bydgoszcz 2010.

- Kaja Renata, Bydgoskie pomniki przyrody, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.

- Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych, red A. Kosecki, Bydgoszcz 2014

- Kanały, National Geographic, „The Builders” Copyright, National Geographic Society 1992.

- Kocerka Henryk. Historia toru regatowego w Brdyujściu 1912-2004, [w.] Kronika Bydgoska XXVI (2004), Bydgoszcz 2005.

- Kocham kanał, [w:] Express Bydgoski, 10-12 września 1999, X, nr 177.

- Kuczma Rajmund, Słowiczy raj, [w:] Kalendarz Bydgoski, 1993.

- Kuczma Rajmund, Zieleń w dawnej Bydgoszczy, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.

- Kunach Bogusław, Plan dwóch królów, [w:] Gazeta Wyborcza (Bydgoszcz), 5 września 1996,  s. 2.

- Z. Landau, J. Tomaszewski: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i wiedza, 1962, wyd. II.

- Mały przewodnik po Bydgoszczy – nakł. Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy, 1927.

- Markiewicz Alojzy Janusz, Nieśmiertelne nie umiera! Wydawca KPTK, Bydgoszcz 1996.

- Miasto na wodzie, [w:] Przegląd Ekologiczny nr 5, maj 2001, s. 8-13.

- Miasto z transeuropejskiego szlaku, Album, Bydgoszcz 2002.

- Michalski Eugeniusz, Historia Kanału Bydgoskiego (Drogi wodnej Wisła-Odra), opracowane w maszynopisie, Bydgoszcz 1995.

- Mrozek  Zdzisław, Przez śluzy Kanału Bydgoskiego, [w:] Kalendarz Bydgoski 1995, s. 186-191.

- Nad Starym Bydgoskim Kanałem: na podstawie dawnych pocztówek i fotografii / Wojciech Banach, Bydgoszcz 2007.

- Niezrealizowany kanał bydgoski bis, [w:] Gazeta Wyborcza (Bydgoszcz-Toruń), 13 grudnia 2002,  s. 14.

- Pietrzak Marek, Izajasz Tomasz, Rogucki Krzysztof, Ferenc Flórián Csáky : węgierski wkład w rozwój Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015

- Płyń barko po rzekach i kanałach, [w:] Kalendarz Bydgoski, 2003.

- Przewodnik żeglugi śródlądowej, Praca zbiorowa, Warszawa 1936.

- Pożegnanie ze Starym Kanałem, [w:] Kalendarz Bydgoski, 1972.

- Przybylak Zbigniew, Park XXI wieku przy starym kanale bydgoskim, [w:] Kalendarz Bydgoski, 1991.

- Podgóreczny Józef, Czy znasz ulice Bydgoszczy?, Bydgoszcz 1967.

- Powrót nad kanał, [w:] Kalendarz Bydgoski 2002, rocznik XXV, s. 175 – 183.

- Pożegnanie ze Starym Kanałem (bek), [w:] Kalendarz Bydgoski 1971, s.39-44.

- Rasmus Hugo, Zegar nie stanął, [w:] Gazeta Wyborcza, o. Bydgoszcz, 6-8 kwietnia 1996, s. 4.

- Raszewski Zbigniew, Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930-1945, Bydgoszcz 1994.

- Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu / pod red. Zygmunta Babińskiego; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz - Margrafsen 2009.

- Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego: ekologiczna lekcja statkiem solar / pod red. Marii Dombrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.

- Rogalski Bogusław, Inżynieria wodna Kanału Bydgoskiego, Nautologia, wyd. Ossolineum, 1984, z. 1.

- Stosunki hydrologiczne Bydgoskiego Węzła Wodnego i ich zmiany spowodowane gospodarczą działalnością człowieka, PWN, Warszawa 1982.

- Szcząchor Arleta. Tradycje Żeglugi Bydgoskiej – Lloyd Bydgoski 1891-1945, [w:] Kronika Bydgoska XXV (2003), Bydgoszcz 2004.

- Szczyt-Niemirowicz Władysław, Droga wodna Odra-Wisła, Jantar, Instytut Bałtycki Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, s. 48-50.

- Szufrajda  A., Kanał Bydgoski i jego znaczenie dla przemysłu drzewnego w okresie zaborów, Przemysł Drzewny, nr 11, 1963.

- III Sympozjum naukowo-samorządowe "Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu": przewodnik sesji terenowej: Nakło-Bydgoszcz, 12 września 2009 r. / red. Rafał Gotowski, Michał Habel; Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [et al.] Bydgoszcz: Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009.

- Trybuszewski  Henryk,  Nakło na starej Fotografii, Wydawnictwo Pagina, Nakło n. Notecią 1996.

- Turowski Stefan, Żegluga śródlądowa w Bydgoszczy w latach 1945-82, [w:] Kronika Bydgoska, IX (1982-85), Bydgoszcz 1988.

- Węzeł Bydgoski, Wydawnictwo Instytutu  Bałtyckiego, Wyd. Instytut Bałtycki, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1948.

- Widder J., Polski projekt budowy Kanału Bydgoskiego, Przegląd Bydgoski, R. 1936, zeszyt 1-2, s. 7.

- Wielkopolski Alfred, Bydgoszcz, nowe zadania i widoki rozwoju, Wyd. Instytutu Bałtyckiego, 1946.

- Wilder Jan Antoni, Polski projekt kanału bydgoskiego, [w:] Przegląd Bydgoski, Rocznik 1, 1936, z. 1-2.

- Winid Walenty, Kanał Bydgoski, Warszawa: Wydaw. Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki, 1928.

- Woźniak-Hlebionek Agnieszka, Kanał bydgoski, Brda i Noteć w pruskich planach inwestycyjnych w latach 1773-1915, [w:] Kronika Bydgoska, XXIII (2001), Bydgoszcz 2002.

- Wroński Stanisław, Pietrzak Ewa, Wodna szansa dla Bydgoszczy, [w:] Kalendarz Bydgoski, 2008.

- "Z Archiwum B": "Kanał na chwałę króla", red. Bogusław Kunach, [w:] Gazeta Wyborcza, dodatek regionalny - bydgoski, s. 7.

- Złota księga budowy polskich kanałów żeglownych, Praca zbiorowa, Warszawa 1932.

- Żarnik Ewa, Wieloletni program zagospodarowania Starego Kanału Bydgoskiego, Bydgoska Gospodarka Komunalna, Bydgoszcz 1995, s. 211-217