Izajasz Tomasz, Grochowski Robert

Bydgoska Scylla i Charybda: unikatowa śluza trapezowa

Bydgoszcz 2013

Izajasz Tomasz, Skoczek Łukasz, Mamert-Nadolski Łukasz, Jurczyk Magdalena, Glabus Karolina

Czterej pancerni i pies: śladem filmowej sagi w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2013

Izajasz Tomasz

Kanał Bydgoski 240 lat historii

Bydgoszcz 2014

Izajasz Tomasz, Cofta-Wysokińska Krystyna, Gajewski Adam

Żegluga w Bydgoszczy: rejs w przeszłość

Bydgoszcz 2015

Izajasz Tomasz, Muszyńska-Jeleszyńska Dominika, Marciniak Żaneta

Od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finow

Bydgoszcz 2017

Izajasz Tomasz

Bydgoszcz: miasto wody i przemysłu

Bydgoszcz 2018

Izajasz Tomasz

Pozdrowienia znad Starego Kanału Bydgoskiego

Bydgoszcz 2021

Izajasz Tomasz

Pozdrowienia znad rzeki Brdy: od Opławca do Rybiego Rynku

Bydgoszcz 2022

 1. Aufsatz über die Entstehung den Bau und Retablissement des Brombergs Kanals [Rękopis] / Ernst Conrad Peterson. – Kwidzyń, 1815.
 2. Pismo zezwalające na przekazanie środków pozyskanych z materiałów znajdujących się na rumowisku byłego zamku w Bydgoszczy, gdzie funkcjonowała warzelnia cukru, na potrzeby Kasy Kanału Nadnoteckiego [Bydgoskiego] [Rękopis]. – Breitenwerder 10.09.1774
 3. Album Bydgoski, [w:] Gazeta Pomorska (dodatek).
 4. Badtke Marek, Cudowne dzieło czasu, Nowa Europa, Magazyn, 13 września 1996 r.
 5. Badtke Marek, Kanał Bydgoski, Bydgoszcz 2006.
 6. Badtke Marek, Powrót nad kanał, [w:] Kalendarz Bydgoski 2002.
 7. Badtke Marek, Powrót nad Kanał Bydgoski, Bydgoszcz 2004.
 8. Banach Wojciech, Nad Starym Bydgoskim Kanałem, Bydgoszcz 2007.
 9. Brakowski Konrad: Wczoraj, dziś i jutro Żeglugi Bydgoskiej, [w:] Kalendarz Bydgoski 1973.
 10. Bartowski Krzysztof: W 231. rocznicę Kanału Bydgoskiego (1774-2005), [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, zeszyt 10, Bydgoszcz 2005.
 11. Biegański Zbigniew, Burzliwe dzieje, [w:] Wiadomości kulturalne, nr 17 (101), 1996 (28 kwietnia), s. 5.
 12. Bieliński Rafał, Ludzie Bydgoskiego Węzła Wodnego: materiały z młodzieżowego projektu kulturoznawczego, Bydgoszcz 2007.
 13. Bogucki Andrzej, „…I spływy tratwami na Brdzie czyli wspomnienia o Wojciechu Rzeźniackim”, [w:] Kalendarz Bydgoski 1989, s. 154-159.
 14. Bronisław Józef: Węzeł Bydgoski spójnią Wielkiego Pomorza, „Jantar”, Wyd. Instytutu Bałtyckiego, r. V , zeszyt 2 (1947).
 15. Bydgoski Węzeł Wodny: materiały pokonferencyjne z pierwszego sympozjum historyczno-literackiego, z okazji uroczystej inauguracji działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego, Bydgoszcz 29 września 2006 roku / [red. Sebastian Malinowski]. – Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy Świadectwo, 2006.
 16. Bydgoszcz – ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni dziejów, Bydgoszcz 2015.
 17. Bydgoszcz. Miasto na wodzie, specjalny dodatek do Gazety Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2003 (wtorek), s. 4-5.
 18. Bydgoszcz: Bydgoski Węzeł Wodny = Bydgoszcz: The Bydgoszcz Water Junction / [tekst Stanisław Wroński ; tł. Biuro Tłumaczeń Logos, Bydgoszcz]. – Bydgoszcz : Wydział Kultury i Promocji Miasta. Urząd Miasta, [ca 2006].
 19. Bydgoszcz w stronę Okola. Praca zbiorowa. Bydgoszcz 2004.
 20. Bydgoszcz, Historia, Teraźniejszość, Przyszłość, 1979 r.,  wyd. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
 21. Bydgoska Gospodarka Komunalna. Praca zbiorowa. Bydgoszcz 1996.
 22. Bydgoszcz – przewodnik, Janusz Umiński, wyd. Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
 23. Bydgoszcz, Wydanie specjalne Bydgoskiego Przeglądu Turystycznego, Wydawca: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, wydano ze środków Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
 24. Chmara  Anita, Siedem wieków z biegiem Brdy, Bydgoszcz-Warszawa: Gazeta Pomorska Media, 2008.
 25. Czajkowski Edmund: Ślady pierwszych stoczni Bydgoszczy, [w:] Kalendarz Bydgoski 1990, s. 202-204.
 26. Czas odnaleziony – Bydgoszcz na dawnych pocztówkach (1894-1945), red. Wojciech Banach, Bydgoszcz 2001.
 27. Dąbrowicz Maria: Rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego szansą rozwoju społeczności lokalnych. Bydgoski węzeł wodny. Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2004.
 28. Europejskość kanału, [w:] Przegląd Ekonomiczny, styczeń 2002, nr 1(13), s. 22-24.
 29. Filoda Bogdan, Historia zieleni miejskiej i instytucji, które ją tworzyły. Bydgoska Gospodarka Komunalna, praca zbiorowa pod redakcją Stefana Pastuszewskiego, Bydgoszcz 1996.
 30. Galiński Zbigniew, Brda i Zbrzyca. Przygoda z kajakiem, Bydgoszcz 1998, s. 86-87.
 31. Nasze Osiedle, nr 9 (39) 2003 i nr 4 (44) 2004.
 32. Galon Rajmund, Z geografii Bydgoszczy, [w:] Przegląd Bydgoski, Bydgoszcz 1933.
 33. Garbe Heinrich, Der Brobmerger Kanal, Bromberg 1874, s. 46.
 34. Gospodarcza i komunikacyjna rola Węzła Bydgoskiego w odniesieniu do potrzeb i możliwości Wielkiego Pomorza, Węzeł Bydgoski, Wydawnictwa Instytutu  Bałtyckiego, Wyd. Instytut Bałtycki Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1948.
 35. Graczyk Gerard,  Historia i dzień dzisiejszy Starego Kanału Bydgoskiego, Informator Towarzystwa Starego Kanału Bydgoskiego, Bydgoszcz 12.VI.1997.
 36. Historia Bydgoszczy. Tom I do roku 1920, red. Marian Biskup, Warszawa-Poznań 1991.
 37. Historia Bydgoszczy. Tom II 1920-1939, red. Marian Biskup, Bydgoszcz 1999.
 38. Hojka Zdzisław, Bydgoszcz na starej fotografii, t. I-III, Bydgoszcz 1992.
 39. Hojka Zdzisław, Kanał bydgoski bis, [w:] Kalendarz Bydgoski 2003.
 40. Ingarden Roman,  Rzeki i kanały żeglowne w b. trzech zaborach, Warszawa 1928.
 41. Izajasz Tomasz, Rok Kanału Bydgoskiego W: Kronika Bydgoska. T. 35, Bydgoszcz 2014.
 42. Jantar, organ Instytutu Bałtyckiego, rok V, styczeń-marzec, zeszyt nr 1, kwiecień-czerwiec, zeszyt 2, Instytut Bałtycki Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947.
 43. Jeleniewski  Marek, Była sobie Bydgoszcz, Bydgoszcz 2010.
 44. Kaja Renata, Bydgoskie pomniki przyrody, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.
 45. Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych, red A. Kosecki, Bydgoszcz 2014.
 46. Kanały, National Geographic, „The Builders” Copyright, National Geographic Society 1992.
 47. Kocerka Henryk. Historia toru regatowego w Brdyujściu 1912-2004, [w.] Kronika Bydgoska XXVI (2004), Bydgoszcz 2005.
 48. Kocham kanał, [w:] Express Bydgoski, 10-12 września 1999, X, nr 177.
 49. Kuczma Rajmund, Słowiczy raj, [w:] Kalendarz Bydgoski, 1993.
 50. Kuczma Rajmund, Zieleń w dawnej Bydgoszczy, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.
 51. Kunach Bogusław, Plan dwóch królów, [w:] Gazeta Wyborcza (Bydgoszcz), 5 września 1996,  s. 2.
 52. Z. Landau, J. Tomaszewski: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i wiedza, 1962, wyd. II.
 53. Mały przewodnik po Bydgoszczy – nakł. Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy, 1927.
 54. Markiewicz Alojzy Janusz, Nieśmiertelne nie umiera! Wydawca KPTK, Bydgoszcz 1996.
 55. Miasto na wodzie, [w:] Przegląd Ekologiczny nr 5, maj 2001, s. 8-13.
 56. Miasto z transeuropejskiego szlaku, Album, Bydgoszcz 2002.
 57. Michalski Eugeniusz, Historia Kanału Bydgoskiego (Drogi wodnej Wisła-Odra), opracowane w maszynopisie, Bydgoszcz 1995.
 58. Mrozek  Zdzisław, Przez śluzy Kanału Bydgoskiego, [w:] Kalendarz Bydgoski 1995, s. 186-191.
 59. Nad Starym Bydgoskim Kanałem: na podstawie dawnych pocztówek i fotografii / Wojciech Banach, Bydgoszcz 2007.
 60. Niezrealizowany kanał bydgoski bis, [w:] Gazeta Wyborcza (Bydgoszcz-Toruń), 13 grudnia 2002,  s. 14.
 61. Pietrzak Marek, Izajasz Tomasz, Rogucki Krzysztof, Ferenc Flórián Csáky : węgierski wkład w rozwój Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.
 62. Płyń barko po rzekach i kanałach, [w:] Kalendarz Bydgoski, 2003.
 63. Przewodnik żeglugi śródlądowej, Praca zbiorowa, Warszawa 1936.
 64. Pożegnanie ze Starym Kanałem, [w:] Kalendarz Bydgoski, 1972.
 65. Przybylak Zbigniew, Park XXI wieku przy starym kanale bydgoskim, [w:] Kalendarz Bydgoski, 1991.
 66. Podgóreczny Józef, Czy znasz ulice Bydgoszczy?, Bydgoszcz 1967.
 67. Powrót nad kanał, [w:] Kalendarz Bydgoski 2002, rocznik XXV, s. 175 – 183.
 68. Pożegnanie ze Starym Kanałem (bek), [w:] Kalendarz Bydgoski 1971, s.39-44.
 69. Rasmus Hugo, Zegar nie stanął, [w:] Gazeta Wyborcza, o. Bydgoszcz, 6-8 kwietnia 1996, s. 4.
 70. Raszewski Zbigniew, Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930-1945, Bydgoszcz 1994.
 71. Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu / pod red. Zygmunta Babińskiego; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz – Margrafsen 2009.
 72. Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego: ekologiczna lekcja statkiem solar / pod red. Marii Dombrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.
 73. Rogalski Bogusław, Inżynieria wodna Kanału Bydgoskiego, Nautologia, wyd. Ossolineum, 1984, z. 1.Stosunki hydrologiczne Bydgoskiego Węzła Wodnego i ich zmiany spowodowane gospodarczą działalnością człowieka, PWN, Warszawa 1982.
 74. Szcząchor Arleta. Tradycje Żeglugi Bydgoskiej – Lloyd Bydgoski 1891-1945, [w:] Kronika Bydgoska XXV (2003), Bydgoszcz 2004.
 75. Szczyt-Niemirowicz Władysław, Droga wodna Odra-Wisła, Jantar, Instytut Bałtycki Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, s. 48-50.
 76. Szufrajda  A., Kanał Bydgoski i jego znaczenie dla przemysłu drzewnego w okresie zaborów, Przemysł Drzewny, nr 11, 1963.
 77. III Sympozjum naukowo-samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu”: przewodnik sesji terenowej: Nakło-Bydgoszcz, 12 września 2009 r. / red. Rafał Gotowski, Michał Habel; Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [et al.] Bydgoszcz: Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009.
 78. Trybuszewski  Henryk,  Nakło na starej Fotografii, Wydawnictwo Pagina, Nakło n. Notecią 1996.
 79. Turowski Stefan, Żegluga śródlądowa w Bydgoszczy w latach 1945-82, [w:] Kronika Bydgoska, IX (1982-85), Bydgoszcz 1988.
 80. Węzeł Bydgoski, Wydawnictwo Instytutu  Bałtyckiego, Wyd. Instytut Bałtycki, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1948.
 81. Widder J., Polski projekt budowy Kanału Bydgoskiego, Przegląd Bydgoski, R. 1936, zeszyt 1-2, s. 7.
 82. Wielkopolski Alfred, Bydgoszcz, nowe zadania i widoki rozwoju, Wyd. Instytutu Bałtyckiego, 1946.
 83. Wilder Jan Antoni, Polski projekt kanału bydgoskiego, [w:] Przegląd Bydgoski, Rocznik 1, 1936, z. 1-2.
 84. Winid Walenty, Kanał Bydgoski, Warszawa: Wydaw. Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki, 1928.
 85. Woźniak-Hlebionek Agnieszka, Kanał bydgoski, Brda i Noteć w pruskich planach inwestycyjnych w latach 1773-1915, [w:] Kronika Bydgoska, XXIII (2001), Bydgoszcz 2002.
 86. Wroński Stanisław, Pietrzak Ewa, Wodna szansa dla Bydgoszczy, [w:] Kalendarz Bydgoski, 2008.
 87. „Z Archiwum B”: „Kanał na chwałę króla”, red. Bogusław Kunach, [w:] Gazeta Wyborcza, dodatek regionalny – bydgoski, s. 7.
 88. Złota księga budowy polskich kanałów żeglownych, Praca zbiorowa, Warszawa 1932.
 89. Żarnik Ewa, Wieloletni program zagospodarowania Starego Kanału Bydgoskiego, Bydgoska Gospodarka Komunalna, Bydgoszcz 1995, s. 211-217.